1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prolenshop.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu prolenshop.sk je:

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.

Štúrova 101

059 21  Svit

IČO: 31736327

DIČ: 2020015624